viemariremontti_energiaremontti.JPG

Viemäriremontti

Viemäriremontti on osa energiaremonttiputkea.

Viemäriremontti eroaa putkiremontista siltä osin, että viemäriremontissa korjataan viemäriputket. Korjauksen voit tehdä uusimalla viemäriputket tai sisäpuolelle lisättävällä sukituksella tai pinnoituksella. Viemäriputkia on lisäksi erilaisia: valurautaisia ja muovisia. Näillä on erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi äänitekniikka.

Energiaremontin viemäriremontissa voidaan lisätä jäteveden lämmöntalteenottolaite parantamaan energiatehokkuutta.

 

Lähtötilanne

 • Tarkastamme kohteen sekä tutustumme rakennukseen ja sen jätevesilaitteisiin. Kohde on tunnettava hyvin viemäriremontin onnistumiseksi.

 • Taloyhtiön viemäriremontti saattaa olla ajankohtainen ennen vuotta 1980 rakennetuissa järjestelmissä.

 • Selvitämme viemäriremontin laajuuden: mitä putkia remontti koskee ja millaisella menetelmällä viemäriremontti tehdään.

 • Selvitämme, käytetäänkö vanhoja putkireittejä vai sijoitetaanko uudet pohjaviemärit esimerkiksi rakennuksen ulkopuolelle.

 • Selvitämme, kannattaako viemäriremontti tehdä osana putkiremonttia.

 

Tavoite

 • Tiivis yhteistyö energiaremontin eri osapuolten välillä, varsinkin jos useita urakoitsijoita.

 • Aikataulussa ja muuttoaikataulussa pysyminen.

 • Järjestelmällinen viemäriremontin eteneminen.

 • Tehokas tiedonkulku.

 • Otetaan talteen viemäriveden mukana poistuva lämpöenergia.

 

Toimet

 • Selvitämme BAT (best available technic) viemäriremonttiin.

 • Urakan ja laitteiden kilpailutus.

 • Tarvittavien suunnitelmien tekeminen.

 • Rakennus- ja muiden lupien hakeminen.

 • Tavoitteisiin vievän urakkasopimuksen laatiminen.

 • Projektin johto ja valvonta.

 • Yhteistyö ja viestintä energiaremontin osapuolten välillä.

 

Säästöt

 • Viemäriremontti on osa energiaremonttia.

 • Viemärivedestä voidaan saada talteen 10-20 % koko rakennuksen energiakuluista.

 • Uusitut viemärit minimoivat vuotoriskit rakenteisiin ja jäteveden mahdolliset terveys- ja hajuhaitat.